آیا یک پدیده ی متالورژیکی باعث غرق تایتانیک شد؟؟؟!!!!

مقدمه نزدیک به صد سال از واقعه غرق كشتي اقيانوس پيماي تايتانيك- عظيم ترين کشتي مسافربر جهان در زمان خود که ماجراي غرق آن حداقل سوژه دو فيلم شده است-  مي گذرد و هنوز اين حادثه محل بحث و جدل بسياري در محافل علمي است. تايتانيك ساخته شد تا محصول نهايي عصر ...