مواد نانومغناطیس Nanomagnetic Materials

مواد نانومغناطیس Nanomagnetic Materials

اصول مواد نانومغناطیس Nanomagnetic Materials

شرح : 

مواد نانومغناطیس در مقیاس نانو خواص فیزیکی بسیار متنوع و جالبی از خود نشان می دهند. همچنین کاربردهای مختلفی که این نوع مواد در صنعت، پزشکی و غیره دارند، باعث شده که نانومواد مغناطیسی یکی از موضوعات جالب ومهم تحقیقاتی در فیزیک ماده ی چگال باشند. فهم دقیق خواص پیچیده اما در عین حال جالب این دسته از مواد، برای مطالعه ی نقش آنها در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی، از قبیل اسپینترنیک، ذخیره سازی مغناطیسی و کاربردهای پزشکی بسیار ضروری است. خواص مغناطیسی مواد در مقیاس نانو، تفاوت قابل ملاحظه ای با حالت حجمی(bulk) آنها دارد. این تفاوت ناشی از دو اثر، یعنی اثرات سطحی (surface effects) و اثرات اندازه (size effects) می باشد. با کاهش اندازه ی ذرات، تعداد اتمهای موجود در سطح افزایش پیدا می کند و باعث می شود که اثرات سطحی هر چه بیشتر مهم و تاثیرگذار شوند.مغناطیسی و کاربردهای پزشکی بسیار ضروری است. خواص مغناطیسی مواد در مقیاس نانو، تفاوت قابل ملاحظه ای با حالت حجمی(bulk) آنها دارد. این تفاوت ناشی از دو اثر، یعنی اثرات سطحی (surface effects) و اثرات اندازه (size effects) می باشد. با کاهش اندازه ی ذرات، تعداد اتمهای موجود در سطح افزایش پیدا می کند و باعث می شود که اثرات سطحی هر چه بیشتر مهم و تاثیرگذار شوند.

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!