بررسی تست کشش

بررسی تست کشش


ميزان مقاومت يك ماده در برابر يك نيروي استاتيكي از طريق آزمايش كشش قابل اندازه گيري مي باشد .

در اين آزمايش با تهيه يك نمونه كششي مطابق استاندارد و كشيدن آن تا لحظه شكست تحت نيروي تك محوري و با آهنگ ثابت يك منحني نيرو تغيير طول به دست مي آيد . اين نتايج سپس منجر به رسم منحني تنش كرنش مي شود منحني تنش كرنش به دو روش مهندسي و حقيقي رسم مي گردد ... .دانلود در ادامه مطلب.....

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!