خوردگی آلومینیم

خوردگی آلومینیم

—معرفی   Introduction :

—یکی از مهمترین خواص مورد استفاده از آلومینیم مقاومت عالی آن برابر خوردگی محیط طبیعی است.

—آلومینیم ذاتًا فلز فعالی بوده و به آسانی در هوا اکسیده شده وتشکیل یک لایه شفاف اکسید آلومینیم را می دهد, بنابراین مقاومت زیاد آن در مقابل خوردگی ناشی از مقاومت خوردگی نیست بلکه بیشتر در اثر لایه یا فیلم اکسید آلومینیم تشکیل شده بر روی سطح آن است.

—برخی از عناصر آلیاژی مقاومت خوردگی آلومینیم را کاهش نمی دهد, ولی برخی دیگر با ایجاد یک جریان خوردگی و از بین بردن لایه ی اکسیدی باعث کاهش قابل توجهی درمقاومت خوردگی آلومینیم انجام می دهد.

—نوع عملیات حرارتی و مکانیکی انجام شده بر روی آلومینیم, نوع و وضعیت لایه اکسیدی حاصل شده را تعیین می نماید.

—برای مثال لایه تشکیل شده بر روی ورق آلومینیم ممکن است در خلال نورد تختال شکسته شده و مجدداً در خلال عملیات تابکاری تشکیل شده و سپس با عملیات نورد بعدی شکسته شود و با یک تابکاری دیگر مجدداً حاصل گردد.

—بنابراین مشاهده می گردد که ضخامت لایه ی اکسیدی از نقطه ای به نقطه ی دیگر بر روی سطح مقطع ممکن است به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند.

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!