عیوب مربوط به فورجینگ

عیوب مربوط به فورجینگ

›مرحله 1:  مواد اولیه
›شناخت مواد:مواد اولیه از شرکت فولاد آلیاژی ایران بصورت گرید ها ( جنسها ) و شماره ذوبهای مختلف به این شرکت ارسال میگردد.
›مهمترین عیوب بوجود آمده در هنگام ورود مواد اولیه شامل موارد ذیل میباشد:
›کم یا زیاد بودن عناصر تشکیل دهنده
›میکس مواد
›کیفیت سطح (ترک و اورلپ مواد اولیه)
›عدم فورج پذیری
›وجودناخالصی در مواد اولیه
›سختی

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!