شب قدر

شب قدر


در باور مسلمانانشب قدر (به عربی: لیلة القدر) شبی است در ماه رمضانکه قرآندر آن شب (جدا از وحی تدریجی) همچنین به‌طور کامل بر محمدرسول الله نازل شده‌است. مسلمانان باور دارند که در این شب هر امر محکمی جدا می‌شود. بنابر آموزه‌های اسلامی خوابیدن در شب قدر مذموم و شب‌زنده‌داری در آن سفارش شده است و دعاو استغفاردر این شب وظیفه دانسته شده‌است. روز قدر هم به اندازه شب آن ارجمند است.

در قرآن درباره شب قدر چنین آمده‌است:

  به راستی که ما آن را در شب قدر فروفرستادیم. و چه تو را به شب قدر آگاه تواند کرد. شب قدر از هزار ماه برتر است. در این شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از هر امر فرود می‌آیند. این شب تا صبحگاه «سلام» است. (سوره قدر آیات ۱ تا ۵)

و نیز در سوره دخان آمده‌است:

    سوگند به کتاب روشنگر. به راستی ما آن را در شبی مبارک فروفرستادیم زیرا که به حقیقت هشداردهنده بودیم. در آن شبی که هر امری با حکمت معین و ممتاز و جدا می‌گردد. تعیین آن امر البته از سوی ما خواهد بود، که ما رسولان را فرستنده بودیم. و این البته از رحمت و مهربانی پروردگار توست، به راستی او شنونده داناست.
    (سوره دخان آیات ۱ تا ۶)

 

دراین شبهای عزیز ما راهم دعا بفرمایید..

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!