نانومواد پیزوالکتریک برای کاربردهای بیوپزشکی

نانومواد پیزوالکتریک برای کاربردهای بیوپزشکی

 

 

نانومواد پیزوالکتریک برای کاربردهای بیوپزشکی

 Piezoelectric Nanomaterials

 

شرح:

نانومواد پیزوالکتریک برای کاربردهای بیوپزشکی Piezoelectric Nanomaterials : مواد پیزوالکتریک می‌توانند با دریافت انرژی الکتریکی، پاسخ مکانیکی دهند، برای مثال مواد پیزوالکتریک در منابع تولید کننده امواج صوتی در ادوات تصویربرداری سونوگرافی. می‌توان با کمک نانومواد پیزوالکتریک، انرژی‌های نوسانی کوچک اتلافی تولیدشده در محیط از نویز‌ها، توان باد، حرکت آب یا موج آب، را جمع‌آوری کرد و از آنها به‌عنوان نیروی محرکه برای تجزیه مستقیم آب و تولید هیدروژن استفاده کرد. در حال حاضر، محدودیت اصلی این مواد پیشرفته آن است که وارد کردن آنها در ادوات نانومقیاس بسیار دشوار است. دانشمندان این مواد که به‌صورت توده‌ای هستند را خرد کرده، تکه تکه و سپس آسیاب می‌کنند تا بتوان از آنها در نانوادوات استفاده کرد اما این کار بسیار کم دقت و به‌صورت سعی و خطایی است.

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!