۲۷
بهمن
جزوه خوردگی و اکسیداسیون ( دکتر افشار ) دانشگاه صنعتی شریف

جزوه خوردگی و اکسیداسیون ( دکتر افشار ) دانشگاه صنعتی شریف

 خوردگی مواد » خوردگی مواد

شرح :  دیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، معمولا یک فلز، و محیط اطراف آن می‌باشد که به تغییر خواص ماده منجر خواهد شد. پدیده خوردگی در تمامی دسته‌های اصلی مواد، شامل فلزات، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها اتفاق می افتد، ام...۰۳
تیر
خوردگی بر اساس جریان های سرگردان

خوردگی بر اساس جریان های سرگردان

 خوردگی مواد » خوردگی مواد

بدترین خوردگی که برای فلزات کار گذاشته شده در خاک بوجود می آید . در محل هایی است که جریان های الکتریکی سرگردان وجود دارد . چون مقاومت ویژه خاک ها حتی وقتی دارای آب باشند زیاد است . بنابراین جریان های الکتریکی داخل زمین از طریق فلزات کارگذاشته شده درخاک...