۱۲
آذر
مک ها و حفره های گازی

مک ها و حفره های گازی

 گــزارش کــارهــا » گــزارش کــارهــا

یک تحقیق کامل در مورد مک ها و حفره های گازی سوسه مک ها و حفره های انقباضی فهرست برخی از مطالبی که در این مقاله هستن: بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی-----مک گوشه---شکل تخلخل چگونگی ایجاد مک های گازی گازی-----ریز مک سطحی----تاثیر عملیات بهسازی ب...۰۸
آذر
گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی

گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی

 گــزارش کــارهــا » گــزارش کــارهــا

باتوجه به پی گیری شما دوستان وبازخورد نظرات شما عزیزان بران شدیم تا گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی را در  بخش ویژه زیر قرار دهیم ، امید که باعث جلب رضایت شما دوستان شود وبا درج نظرات خود باعث دلگری ما شوید.. عنوان آزمایشها: سخت کردن فولاد ،تاثیردرجه...