۰۲
خرداد
شناخت تکنولوژی جوشکاری و روش های متداول آن

شناخت تکنولوژی جوشکاری و روش های متداول آن

 جــوشــکــاری » جــوشــکــاری

  شناخت تکنولوژی جوشکاری و روش های متداول آن   شرح : شناخت تکنولوژی جوشکاری و روش های متداول آن : تکنولوژی جوشکاری فنی است که از زمانهای باستان مورد توجه بشر بوده است. در کاوشهای باستان شناسی دست بندهای طلایی پیدا شده که مربوط به دوران قبل تاریخ بوده و...۲۷
بهمن
بازرسی مخازن تحت فشار با استفاده از التراسونیک بروش Phased Array

بازرسی مخازن تحت فشار با استفاده از التراسونیک بروش Phased Array

 جــوشــکــاری » جــوشــکــاری

شرح :  تکنولوژی Phased Array ارائه دهنده یک مزیت تکنیکی در بازرسی جوش در مقایسه با روش قدیمی اولتراسونیک است. پرتو صوتی در Phased Array توانائی راهنمائی شدن ،اسکن کردن ، پیچ خوردن و متمرکز شدن را بصورت الکترونیکی دارد .توانایی راهنمائی شدن پرتو ، زاویه...