۰۲
خرداد
اندازه گیری سختی راکول مواد فلزی (Samuel R. Low)

اندازه گیری سختی راکول مواد فلزی (Samuel R. Low)

 مـتالـورژی مکـانـیـکی » مـتالـورژی مکـانـیـکی

ROCKWELL HRADNESS MEASURENENT OF METALLIC MATERIALS  SAMUEL R. LOW سختی سنجی راکول شرح : اندازه گیری سختی راکول مواد فلزی : سختی سنجی (Hardness Measurement) به بررسی سختی یک ماده می پردازد. سختی یکی از ویژگی های ماده است که تعریف مناسبی برای آن ارائه ن...۰۴
آبان
کتاب متالورژی مکانیکی - جورج دیتر

کتاب متالورژی مکانیکی - جورج دیتر

 مـتالـورژی مکـانـیـکی » مـتالـورژی مکـانـیـکی

Mechanical Metallurgy    g.Dieter شرح :         کتاب متالورژی مکانیکی پروفسور دیتر از قدیمی ترین و کامل ترین کتب در زمینه رفتار مکانیکی مواد است که در ایران هم به عنوان مرجع اصلی برای این علم مورد استفاده متالورژیست ها قرار می گیرد . این کتاب ارزشمند ت...